PowerShell Remote

PowerShell Remote

Jan. 3, 2016, 10:39 p.m. marioc Windows

 

Spajanje na udaljeno računalo preko PowerShell. Obavezno provjeriti s kojim se korisnikom pokreće PowerShell tj. ima li taj korisnik prava spajati se na druga računala, servere...

Pokretanje sesije

enter-pssession Racunalo1

Završetak sesije

exit-pssession

Pokretanje skripte na više udaljenih računala

invoke-command -computername Racunalo1, Racunalo2 -filepath c:\script.ps1